OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Naklejkascienna.pl zwraca szczególną uwagę na poszanowanie wolności każdej jednostki.
Naklejkascienna.pl nie wyraża zgody pod żadnym pozorem na udostępnianie, sprzedaż, wynajem lub wypożyczenie  danych osobowych klienta osobom trzecim, bez jego wyraźnej zgody.
Nasza strona respektuje przetwarzanie danych osobowych swoich użytkowaników zgodnie  z ustawą numer 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku, w sprawie ochrony wszystkich danych i plików, oraz z poprawką do tej ustawy numer 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 mówiącą o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych o charakterze osobistym.
Nasza strona zarejestrowana jest w NCIL pod numerem rejestracyjnym 1560990v0. Zgodnie z tym prawem, klient, w każdym odpowiednim dla siebie momencie, ma dostęp do wszystkich swoich informacji oraz możliwość ich modyfikowania, poprawiania lub całkowitego ich usunięcia.