OPŁATA KARTĄ PŁATNICZĄ W 3 RATACH BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW

OPŁATA KARTĄ PŁATNICZĄ W 3 RATACH BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW

Jeśli zamówienia jest równe lub przewyższa kwotę ....., isnieje możliwość zapłaty w 3 ratach, Każda rata będzie „ściągana” z konta bankowego raz w miesiącu, przez 3 miesiące.

Pierwsza rata zostanie przelana na nasze konto w dniu sfinalizowania zamówienia, a każda następna dokładnie tego samego dnia przez następne dwa miesiące.

Wszystkie zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez nas pierwszej wpłaty.